Osmanlı Cenaze Törenleri

2

Cenaze Törenleri

Tahta çıkış merasimi tamamlandıktan sonra ölen padişahın cenaze işlemlerinin yapılması adetti. Cülûs merasiminden sonra vefat eden padişah için matem elbiseleri giyinip üzüntü belirtilirdi. Vefat eden padişahın tabutunun üzerine Kabe Örtüsü ve tabutun kavuğuna siyah sorguç takılırdı.
Matem giysilerin özel şekli olmayıp sadece rengi bakımından önemlidir. Matem elbisesinin ve sarığın siyah olması ve bazen başa sadece siyah şemle sarılmasıyla genelde siyah renkli elbise tercih edildiğini gösterir. Koyu renkli bir sarık olarak başa sarılan şemler, padişahların cenazelerinde kullanılırdı. Fatih Sultan Mehmet (1451- 1481) babasının cenazesinde siyah elbise ve sarıkla yas tutmuştu. II. Selim (1566- 1574) de babasının cenazesini siyah çuha giyip şemle sarmıştı.
Cenaze törenlerinde ayrıca koyu renkli kaftanlar giyilirdi. Tabutun baş tarafına konulan ve ölen padişaha ait olan kavuk II. Beyazid’ın (1481- 1512) cenazesinden itibaren görülmektedir. 17. Asırdan itibaren cenaze törenlerinde matem elbisesiyle matem sarığına tesadüf edilmemektedir. IV. Murat’ın (1623- 1640) cenaze töreninde tabutun önünde gazaya binerek gittiği atlar tersine eyerlenip yürütülmüştü.